اگر در خصوص مدیریت تولید با چالشهایی مواجه هستید و نیاز به مشاوره دارید لطفا از این قسمت با ما هماهنگ شوید.

دوره های آموزشی تولید و صادرات از این قسمت در دسترس شماست. آموزش به شما قدرت توسعه می‌دهد.

اگر مایلید خدمات بازاریابی بین المللی و صادرات محصولاتتان را به ما بسپارید، از این قسمت با ما هماهنگ شوید.

تولید بدون کارخانه چیست؟

تولید بدون کارخانه، یک استراتژی تولید است که برای تولید انواع محصولات فیزیکی به کار می رود. در این استراتژی، تولید کننده به جای داشتن خطوط مونتاژ و امکانات تولید، تمرکز خود را بر روی طراحی محصول، تحقیق، توسعه ، فروش و مدیریت می گذارد. با اتخاذ این روش بسیاری از مشکلات از پیش پای تولیدکننده برداشته می شود. از جمله راه اندازی سالن ھای تولید، سرمایه ثابت بالا، مدیریت کارگران، اخذ مجوزھا و…

رویکرد تولید بدون کارخانه ، تولید کننده را انعطاف پذیرتر می‌کند تا با چابکی و ھوشیاری بیشتری نسبت به رقبا فرآیند تولید را پیش ببرد و مسیر خلق ثروت را سبک بال تر و آزاد تر طی کند. اینجا یاد میگیری تا بدون داشتن کارخانه، محصول تولید و صادر کنی.

برندھای موفق بدون کارخانه