این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .